deney reaktörü

deney reaktörü İng. experimental reactor

Özellikle yeni bir reaktörün veya reaktör tipinin mühendislik verilerini sağlamak amacıyla tasarımlanan ya da geliştirilen reaktör.


deney reaktörü için benzer kelimeler


deney reaktörü, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'n', 'e', 'y', ' ', 'r', 'e', 'a', 'k', 't', 'ö', 'r', 'ü', şeklindedir.
deney reaktörü kelimesinin tersten yazılışı ürötkaer yened diziliminde gösterilir.