dolomitik kireç taşı

dolomitik kireç taşı İng. dolomitic limestone

Magnezyumlu kireç taşı.


dolomitik kireç taşı için benzer kelimeler


dolomitik kireç taşı, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'l', 'o', 'm', 'i', 't', 'i', 'k', ' ', 'k', 'i', 'r', 'e', 'ç', ' ', 't', 'a', 'ş', 'ı', şeklindedir.
dolomitik kireç taşı kelimesinin tersten yazılışı ışat çerik kitimolod diziliminde gösterilir.