acı kireç

acı kireç

1. Sönmemiş kireç. 2. Kireç kaymağı. 3.Alçı.


acı kireç için benzer kelimeler


acı kireç, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ç harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'ı', ' ', 'k', 'i', 'r', 'e', 'ç', şeklindedir.
acı kireç kelimesinin tersten yazılışı çerik ıca diziliminde gösterilir.