kireç fabrikası

kireç fabrikası

a. Kireci işleyip satışa hazır duruma getiren işletme.


kireç fabrikası için benzer kelimeler


kireç fabrikası, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'i', 'r', 'e', 'ç', ' ', 'f', 'a', 'b', 'r', 'i', 'k', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
kireç fabrikası kelimesinin tersten yazılışı ısakirbaf çerik diziliminde gösterilir.