hadde fabrikası

hadde fabrikası

a. Som demire çubuk, köşebent, levha, ray vb. biçimler verilen yapımevi.


hadde fabrikası için benzer kelimeler


hadde fabrikası, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'd', 'd', 'e', ' ', 'f', 'a', 'b', 'r', 'i', 'k', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
hadde fabrikası kelimesinin tersten yazılışı ısakirbaf eddah diziliminde gösterilir.