hadde izi

hadde izi İng. roll mark

Haddeleme sırasında, metal yüzey üzerinde, haddelerin bıraktığı izlerden oluşan yüzey kusuru.


hadde izi için benzer kelimeler


hadde izi, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'd', 'd', 'e', ' ', 'i', 'z', 'i', şeklindedir.
hadde izi kelimesinin tersten yazılışı izi eddah diziliminde gösterilir.