ayak izi

ayak izi

a. 1. Herhangi bir zemin üzerinde ayağın bıraktığı iz: “Karda ayak izleri var / Vurulup düştükleri yere kadar” -N. Cumalı. 2. Bebeklerin kimliklerini belirlemek ve düztaban olup olmadıklarını anlamak için doğar doğmaz alınan iz.


ayak izi için benzer kelimeler


ayak izi, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'k', ' ', 'i', 'z', 'i', şeklindedir.
ayak izi kelimesinin tersten yazılışı izi kaya diziliminde gösterilir.