kiremit fabrikası

kiremit fabrikası

a. Modern usullerle hazırlanmış balçığın kiremide dönüştürüldüğü iş yeri.


kiremit fabrikası için benzer kelimeler


kiremit fabrikası, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'i', 'r', 'e', 'm', 'i', 't', ' ', 'f', 'a', 'b', 'r', 'i', 'k', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
kiremit fabrikası kelimesinin tersten yazılışı ısakirbaf timerik diziliminde gösterilir.