virüs fabrikası

virüs fabrikası İng. virus factory

Etkin virüs üretimi veya olgunlaşmasının gerçekleştiği hücresel odaklar.


virüs fabrikası için benzer kelimeler


virüs fabrikası, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, v harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'v', 'i', 'r', 'ü', 's', ' ', 'f', 'a', 'b', 'r', 'i', 'k', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
virüs fabrikası kelimesinin tersten yazılışı ısakirbaf süriv diziliminde gösterilir.