döner değirmen

döner değirmen İng. bloomery furnace

Demiri cevherinden ayırmak için kullanılan fırın.


döner değirmen İng. millrolling

Metallerin kullanılacak hale gelmeden önce mekanik işleme tabi tutulduğu yer.


döner değirmen için benzer kelimeler


döner değirmen, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'n', 'e', 'r', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'r', 'm', 'e', 'n', şeklindedir.
döner değirmen kelimesinin tersten yazılışı nemriğed renöd diziliminde gösterilir.