döner varlıklar

döner varlıklar İng. goods of period

Bir yıl ya da işletmenin olağan çalışma dönemi içinde ve olağan koşullar altında paraya çevrilebilir ya da kullanılabilir varlıklar.


döner varlıklar için benzer kelimeler


döner varlıklar, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'n', 'e', 'r', ' ', 'v', 'a', 'r', 'l', 'ı', 'k', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
döner varlıklar kelimesinin tersten yazılışı ralkılrav renöd diziliminde gösterilir.