donmuş varlıklar

donmuş varlıklar İng. frozen assets

İstenildiği zaman herhangi bir zarar söz konusu olmadan paraya çevrilmesi güç ya da olanaksız iktisadi varlıklar.


donmuş varlıklar için benzer kelimeler


donmuş varlıklar, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'n', 'm', 'u', 'ş', ' ', 'v', 'a', 'r', 'l', 'ı', 'k', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
donmuş varlıklar kelimesinin tersten yazılışı ralkılrav şumnod diziliminde gösterilir.