birinci dereceden likit varlıklar

birinci dereceden likit varlıklar İng. first - degree liquidity assets

Para ve çekle veya kredi kartlarıyla kullanılabilen hesaplar, seyahat çekleri gibi anında paraya çevrilebilir ödeme kabiliyeti yüksek ödeme araçları. krş. likiditesi yüksek varlıklar


birinci dereceden likit varlıklar için benzer kelimeler


birinci dereceden likit varlıklar, 33 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'r', 'i', 'n', 'c', 'i', ' ', 'd', 'e', 'r', 'e', 'c', 'e', 'd', 'e', 'n', ' ', 'l', 'i', 'k', 'i', 't', ' ', 'v', 'a', 'r', 'l', 'ı', 'k', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
birinci dereceden likit varlıklar kelimesinin tersten yazılışı ralkılrav tikil nedecered icnirib diziliminde gösterilir.