dört-ayaklılar

dört-ayaklılar İng. quadrupeds

(Ouadrupedes), (Lat. quadri = dört], (Lat. pes = ayak) Sürüngenler (Reptilia) ve memeliler (Mammalia) sınıflarını içine alan genel bir terim; dört ayağı olan hayvanlar.


dört-ayaklılar için benzer kelimeler


dört-ayaklılar, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'r', 't', '-', 'a', 'y', 'a', 'k', 'l', 'ı', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
dört-ayaklılar kelimesinin tersten yazılışı ralılkaya-tröd diziliminde gösterilir.