dörttebirlik sapma

dörttebirlik sapma İng. quartile deviation

Alt ve üst dörttebirlikler arasındaki çıkarıma dayalı bir yayılma ölçüsü. Dörttebirlik sapma, (…) ile verilir, anlamdaş yarı-dörttebirlikler genişliği.


dörttebirlik sapma için benzer kelimeler


dörttebirlik sapma, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'r', 't', 't', 'e', 'b', 'i', 'r', 'l', 'i', 'k', ' ', 's', 'a', 'p', 'm', 'a', şeklindedir.
dörttebirlik sapma kelimesinin tersten yazılışı ampas kilribettröd diziliminde gösterilir.