döviz sunum eğrisi

döviz sunum eğrisi İng. foreign exchange supply curve

Döviz sunumunu belirleyen diğer unsurlar sabitken değişik döviz kurları ile bu kurlardan satılmak istenilen döviz miktarlarını gösteren noktaların geometrik yeri.


döviz sunum eğrisi için benzer kelimeler


döviz sunum eğrisi, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'v', 'i', 'z', ' ', 's', 'u', 'n', 'u', 'm', ' ', 'e', 'ğ', 'r', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
döviz sunum eğrisi kelimesinin tersten yazılışı isirğe munus zivöd diziliminde gösterilir.