doza bağımlı kinetik

doza bağımlı kinetik İng. dose-dependent kinetic

Dozun artmasıyla ilacın uğradığı farmakokinetik olayın hızı ve boyutu arasındaki lineer ilişkinin, olayın doygunluğa erişmesi sonucu kaybolması veya doğrusal olmayan duruma gelmesi.


doza bağımlı kinetik için benzer kelimeler


doza bağımlı kinetik, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'z', 'a', ' ', 'b', 'a', 'ğ', 'ı', 'm', 'l', 'ı', ' ', 'k', 'i', 'n', 'e', 't', 'i', 'k', şeklindedir.
doza bağımlı kinetik kelimesinin tersten yazılışı kitenik ılmığab azod diziliminde gösterilir.