antikora bağımlı hücresel toksisite

antikora bağımlı hücresel toksisite İng. antibody-dependent cellular cytotoxicit

Antikor kaplı hedef hücrenin, Fc almacı taşıyan hücreler (NK hücresi, makrofaj ve nötrofil) tarafından doğrudan olarak öldürülme reaksiyonu, ADCC.


antikora bağımlı hücresel toksisite için benzer kelimeler


antikora bağımlı hücresel toksisite, 35 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 't', 'i', 'k', 'o', 'r', 'a', ' ', 'b', 'a', 'ğ', 'ı', 'm', 'l', 'ı', ' ', 'h', 'ü', 'c', 'r', 'e', 's', 'e', 'l', ' ', 't', 'o', 'k', 's', 'i', 's', 'i', 't', 'e', şeklindedir.
antikora bağımlı hücresel toksisite kelimesinin tersten yazılışı etisiskot lesercüh ılmığab arokitna diziliminde gösterilir.