hücresel aracılar

hücresel aracılar İng. cytogen mediators

Hücrelerde etkin biçimde depo edilen ve yangı sırasında salıverilen; aminler, lenfokinler, asidik lipitler ve prostaglandinler gibi kimyasal aracılar, sitojen aracılar.


hücresel aracılar için benzer kelimeler


hücresel aracılar, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'ü', 'c', 'r', 'e', 's', 'e', 'l', ' ', 'a', 'r', 'a', 'c', 'ı', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
hücresel aracılar kelimesinin tersten yazılışı ralıcara lesercüh diziliminde gösterilir.