hücresel belirteçler

hücresel belirteçler İng. cellular markers

Hücre yüzeyindeki hücreye özgü ve hücre tüplendirmesinde kullanılan yapılar.


hücresel belirteçler için benzer kelimeler


hücresel belirteçler, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'ü', 'c', 'r', 'e', 's', 'e', 'l', ' ', 'b', 'e', 'l', 'i', 'r', 't', 'e', 'ç', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
hücresel belirteçler kelimesinin tersten yazılışı relçetrileb lesercüh diziliminde gösterilir.