hücresel

hücresel

bk. ızgara


hücresel, gözesel Osm. hücrevî

(biyoloji)


hücresel için benzer kelimeler


hücresel, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'ü', 'c', 'r', 'e', 's', 'e', 'l', şeklindedir.
hücresel kelimesinin tersten yazılışı lesercüh diziliminde gösterilir.