hücresel bağışıklık

hücresel bağışıklık İng. cell-mediated immunity

Antijene özgül, duyarlı T lenfositlerinin ve makrofajların rol oynadığı bağışık yanıt.


hücresel bağışıklık İng. cellular immunity

Antijene özgül, duyarlı T lenfositlerinin ve fagositik hücrelerin rol oynadığı bağışık cevap, hücre aracılı bağışıklık.


hücresel bağışıklık için benzer kelimeler


hücresel bağışıklık, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'ü', 'c', 'r', 'e', 's', 'e', 'l', ' ', 'b', 'a', 'ğ', 'ı', 'ş', 'ı', 'k', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
hücresel bağışıklık kelimesinin tersten yazılışı kılkışığab lesercüh diziliminde gösterilir.