hücresel haberleşme

hücresel haberleşme İng. cellular communication

Kimyasal aracı maddelerle bir hücrenin faaliyetinin diğerini etkilemesi olayı.


hücresel haberleşme için benzer kelimeler


hücresel haberleşme, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'ü', 'c', 'r', 'e', 's', 'e', 'l', ' ', 'h', 'a', 'b', 'e', 'r', 'l', 'e', 'ş', 'm', 'e', şeklindedir.
hücresel haberleşme kelimesinin tersten yazılışı emşelrebah lesercüh diziliminde gösterilir.