hücresel değişim

hücresel değişim İng. cellular conversion

Virüs etkisiyle enfekte hücre fenotipinde meydana gelen değişiklikler, hücresel konversiyon.


hücresel değişim için benzer kelimeler


hücresel değişim, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'ü', 'c', 'r', 'e', 's', 'e', 'l', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'i', 'm', şeklindedir.
hücresel değişim kelimesinin tersten yazılışı mişiğed lesercüh diziliminde gösterilir.