düş azımı

düş azımı Fr. Exonirose

düş azımı için benzer kelimeler


düş azımı, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ü', 'ş', ' ', 'a', 'z', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
düş azımı kelimesinin tersten yazılışı ımıza şüd diziliminde gösterilir.