düş

düş

a. 1. Uyurken zihinde beliren olayların, düşüncelerin bütünü, rüya: “Dadaloğlu'm, sevdası var başımda / Gündüz hayalimde, gece düşümde” -Dadaloğlu. 2. mec. Gerçek olmayan şey, imge. 3. mec. Gerçekleşmesi istenen şey, umut.


düş

1. Raslantı. 2. Belli olmayan, bilinmeyen.


düş

Öğle vakti.


düş (I)

Rüya


düş (II), (tuş, tüş)

Cihet, yön, yol


düş (III)

Küfüv, aynı derecedeki, denk, eş, akran


düş için benzer kelimeler


düş, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ü', 'ş', şeklindedir.
düş kelimesinin tersten yazılışı şüd diziliminde gösterilir.