düş düş

düş düş

İnek çağırma ünlemi


düş düş için benzer kelimeler


düş düş, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ü', 'ş', ' ', 'd', 'ü', 'ş', şeklindedir.
düş düş kelimesinin tersten yazılışı şüd şüd diziliminde gösterilir.