düşsel arkadaş

düşsel arkadaş İng. imaginary companion

Çocukların imgelemlerinde kendilerine arkadaş olarak yarattıkları ve değişmez, belirli özellikler yükledikleri kişi.


düşsel arkadaş için benzer kelimeler


düşsel arkadaş, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ü', 'ş', 's', 'e', 'l', ' ', 'a', 'r', 'k', 'a', 'd', 'a', 'ş', şeklindedir.
düşsel arkadaş kelimesinin tersten yazılışı şadakra lesşüd diziliminde gösterilir.