arkadaş hücreleri

arkadaş hücreleri İng. companion cells

Kapalı tohumlu bitkilerde, odun borusu hücrelerinin yanında bulunan özelleşmiş parankima hücreleri.


arkadaş hücreleri için benzer kelimeler


arkadaş hücreleri, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'k', 'a', 'd', 'a', 'ş', ' ', 'h', 'ü', 'c', 'r', 'e', 'l', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
arkadaş hücreleri kelimesinin tersten yazılışı irelercüh şadakra diziliminde gösterilir.