arkadaş değil, arka taşı

arkadaş değil, arka taşı

“sözüm ona arkadaş ama çok zarar veriyor” anlamında kullanılan bir söz.


arkadaş değil, arka taşı için benzer kelimeler


arkadaş değil, arka taşı, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'k', 'a', 'd', 'a', 'ş', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'l', ',', ' ', 'a', 'r', 'k', 'a', ' ', 't', 'a', 'ş', 'ı', şeklindedir.
arkadaş değil, arka taşı kelimesinin tersten yazılışı ışat akra ,liğed şadakra diziliminde gösterilir.