dut ağacı

dut ağacı Fr. mûrier

(botanik, tanm)


dut ağacı için benzer kelimeler


dut ağacı, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'u', 't', ' ', 'a', 'ğ', 'a', 'c', 'ı', şeklindedir.
dut ağacı kelimesinin tersten yazılışı ıcağa tud diziliminde gösterilir.