duta elma

duta elma

Dalından elle koparılarak toplanan elma.


duta elma için benzer kelimeler


duta elma, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'u', 't', 'a', ' ', 'e', 'l', 'm', 'a', şeklindedir.
duta elma kelimesinin tersten yazılışı amle atud diziliminde gösterilir.