duta komak

duta komak

Alıkoymak, bırakmamak, tevkif etmek


duta komak için benzer kelimeler


duta komak, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'u', 't', 'a', ' ', 'k', 'o', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
duta komak kelimesinin tersten yazılışı kamok atud diziliminde gösterilir.