dutmak

dutmak

Tutmak (bk. tutmak)


dutmak

< ET tutmak: tutmak. || tutmak || tut gap... gapmak: götürmek


dutmak

Bekletmek, bakmak


dutmak

Tutmak, yakalamak


dutmak

Bir iş yapmak için para karşılığında anlaşmak


dutmak

Rahatsız etmek, zehirlemek


dutmak

Tutmak


dutmak, (tutmak)

1. Sabit kılmak. 2. Farzetmek. 3. Yapmak, amel etmek. 4. Saklamak, muhafaza etmek, gizlemek. 5. İstilâ etmek, zaptetmek, kaplamak. 6. Bir hayvan çiftleştiği erkekten yavruya yüklü kalmak. 7. Kapamak, seddetmek. 8. Elde etmek, iltizam etmek, ihtiyar etmek. 9. Alıkoymak, gitmeğe bırakmamak; mâni olmak. 10. Kullanmak. 11. Saymak, addetmek, kabul etmek. 12. Karşısına koymak


dutmak için benzer kelimeler


dutmak, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'u', 't', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
dutmak kelimesinin tersten yazılışı kamtud diziliminde gösterilir.