dutulmak

dutulmak

Hazırlanmak: Denklerin dutulmuş


dutulmak

Dili tutulmak


dutulmak, (tutulmak)

1. Mahkum olmak, zan altına düşmek. 2. Durdurulmak, zaptedilmek. 3. Donuklaşmak, kararmak, sıkılmak. 4. Sesi çıkmaz olmak. 5. Kullanılmak. 6. Bırakılmak, alıkonulmak, bulundurulmak. 7. Kapanmak, kapatılmak, tıkanmak


dutulmak için benzer kelimeler


dutulmak, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'u', 't', 'u', 'l', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
dutulmak kelimesinin tersten yazılışı kamlutud diziliminde gösterilir.