derde dutulmak

derde dutulmak

Hastalanmak


derde dutulmak için benzer kelimeler


derde dutulmak, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'r', 'd', 'e', ' ', 'd', 'u', 't', 'u', 'l', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
derde dutulmak kelimesinin tersten yazılışı kamlutud edred diziliminde gösterilir.