duvar ayağı

duvar ayağı

a. Yapılarda süs ögesinin dışında görevi olmayan, duvara yapışık, üzerinde yukarıdan aşağıya yivler bulunan yarım ayak.


duvar ayağı için benzer kelimeler


duvar ayağı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'u', 'v', 'a', 'r', ' ', 'a', 'y', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
duvar ayağı kelimesinin tersten yazılışı ığaya ravud diziliminde gösterilir.