düz işçi

düz işçi

bk. niteliksiz işçi


düz işçi için benzer kelimeler


düz işçi, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ü', 'z', ' ', 'i', 'ş', 'ç', 'i', şeklindedir.
düz işçi kelimesinin tersten yazılışı içşi züd diziliminde gösterilir.