düzenleyici sayışımlar

düzenleyici sayışımlar İng. suspense accounts, contingent accounts

Bir alış verişin gerçek sonucunu göstermeyip sadece sayışım gereği ve değerleri izlemek amacıyla açılan sayışımlar.


düzenleyici sayışımlar için benzer kelimeler


düzenleyici sayışımlar, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ü', 'z', 'e', 'n', 'l', 'e', 'y', 'i', 'c', 'i', ' ', 's', 'a', 'y', 'ı', 'ş', 'ı', 'm', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
düzenleyici sayışımlar kelimesinin tersten yazılışı ralmışıyas iciyelnezüd diziliminde gösterilir.