ikincil sayışımlar

ikincil sayışımlar İng. subsidiary accounts

Aynı konuya ilişkin sayışım bölümlerinin ayrı ayrı yanlıklarda açıklamalı olarak gösterilmesi.


ikincil sayışımlar için benzer kelimeler


ikincil sayışımlar, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'n', 'c', 'i', 'l', ' ', 's', 'a', 'y', 'ı', 'ş', 'ı', 'm', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
ikincil sayışımlar kelimesinin tersten yazılışı ralmışıyas licniki diziliminde gösterilir.