sayışımlar topluluğu

sayışımlar topluluğu İng. controlling account

Büyük yazılıktaki sayışımlar topluluğu, günlük ve yardımcı yazılıklardaki ayrıntılı sonuçları özetleyerek gösteren sayışım.


sayışımlar topluluğu için benzer kelimeler


sayışımlar topluluğu, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'a', 'y', 'ı', 'ş', 'ı', 'm', 'l', 'a', 'r', ' ', 't', 'o', 'p', 'l', 'u', 'l', 'u', 'ğ', 'u', şeklindedir.
sayışımlar topluluğu kelimesinin tersten yazılışı uğululpot ralmışıyas diziliminde gösterilir.