edilgen fiil

edilgen fiil

a. db. Türkçede ünsüz ile biten fiillere -(i)l edilgen çatı eki, son sesi -l olan veya ünlü ile biten fiillere -(i)n- edilgen çatı eki getirilerek kurulan, gerçek öznesi belli olmayan, sözde özne ile kullanılan fiil, edilgen, meçhul: yaz-ıl-mak, oku-n-mak, tanı-n-mak vb.


edilgen fiil

bk. Etken fiil.


edilgen fiil İng. passive verb

Geçişli ve geçişsiz fiillerden -(I)l-/-(U)l-, -(I)n-/-(U)n- ekleri ile kurulan ve öznesi belli olmayan yani fiilin gösterdiği işi yapan şahsın veya nesnenin açıkça bildirilmediği çekimli fiil: aç-ıl-, biç-il-, bul-un-, gör-ül-, sat-ıl-, önle-n-, zorla-n-, gibi: Bire doğru da akşam yemeğine oturulurdu (A.Ş. Hisar. Fahim Bey ve Biz s. 77). Kitapta yazılıymış… (A. H. Tanpınar, Huzur, s. 217). Sevgilerini, özellikle de Hurrem’i o kadar büyütmüş ki, kaybetmesi önlenemezdi (T. Buğra, Yalnızlar, s. 48). Kiler daha yarım saat evvel temizlenmiştir (R.N. Güntekin, Kızılcık Dalları, s. 119). Müdiriyette Nihad doğrudan doğruya müteferrika komiserine götürüldü (P. Safa, Mahşer, s. 243). vb.


edilgen fiil için benzer kelimeler


edilgen fiil, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'd', 'i', 'l', 'g', 'e', 'n', ' ', 'f', 'i', 'i', 'l', şeklindedir.
edilgen fiil kelimesinin tersten yazılışı liif neglide diziliminde gösterilir.