eğik dairesel koni

eğik dairesel koni İng. oblique circular cone

Tepe noktasının taban düzlemine izdüşümü tabandaki dairenin merkezinde olmayan dairesel koni. (…)


eğik dairesel koni için benzer kelimeler


eğik dairesel koni, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'ğ', 'i', 'k', ' ', 'd', 'a', 'i', 'r', 'e', 's', 'e', 'l', ' ', 'k', 'o', 'n', 'i', şeklindedir.
eğik dairesel koni kelimesinin tersten yazılışı inok leseriad kiğe diziliminde gösterilir.