dik dairesel koni

dik dairesel koni

bk. dik çembersel koni.


dik dairesel koni için benzer kelimeler


dik dairesel koni, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'k', ' ', 'd', 'a', 'i', 'r', 'e', 's', 'e', 'l', ' ', 'k', 'o', 'n', 'i', şeklindedir.
dik dairesel koni kelimesinin tersten yazılışı inok leseriad kid diziliminde gösterilir.