dik koni

dik koni Osm. mahrut-u kaim

(matematik)


dik koni için benzer kelimeler


dik koni, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'k', ' ', 'k', 'o', 'n', 'i', şeklindedir.
dik koni kelimesinin tersten yazılışı inok kid diziliminde gösterilir.