artı koni

artı koni İng. positive cone

bk. koni.


artı koni için benzer kelimeler


artı koni, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 't', 'ı', ' ', 'k', 'o', 'n', 'i', şeklindedir.
artı koni kelimesinin tersten yazılışı inok ıtra diziliminde gösterilir.