dik dengesel koni

dik dengesel koni İng. right circular cone

Tabanı bir dönge olan ve tepesi dönge özeğinden çıkılan dikme üzerinde bulunan koni.


dik dengesel koni için benzer kelimeler


dik dengesel koni, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'k', ' ', 'd', 'e', 'n', 'g', 'e', 's', 'e', 'l', ' ', 'k', 'o', 'n', 'i', şeklindedir.
dik dengesel koni kelimesinin tersten yazılışı inok lesegned kid diziliminde gösterilir.