dik çembersel koni

dik çembersel koni İng. right circular cone

Tabanı daire ve tepe noktasının ortogonal izdüşümü bu dairenin merkezinde olan bir koni, dik dairesel koni.


dik çembersel koni için benzer kelimeler


dik çembersel koni, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'k', ' ', 'ç', 'e', 'm', 'b', 'e', 'r', 's', 'e', 'l', ' ', 'k', 'o', 'n', 'i', şeklindedir.
dik çembersel koni kelimesinin tersten yazılışı inok lesrebmeç kid diziliminde gösterilir.