eğşi hamur

eğşi hamur

Ekmek mayası.


eğşi hamur için benzer kelimeler


eğşi hamur, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'ğ', 'ş', 'i', ' ', 'h', 'a', 'm', 'u', 'r', şeklindedir.
eğşi hamur kelimesinin tersten yazılışı rumah işğe diziliminde gösterilir.