enşi hamur

enşi hamur

Maya, ekmek mayası.


enşi hamur için benzer kelimeler


enşi hamur, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'n', 'ş', 'i', ' ', 'h', 'a', 'm', 'u', 'r', şeklindedir.
enşi hamur kelimesinin tersten yazılışı rumah işne diziliminde gösterilir.